Tworzenie i opiniowanie umów

Obsługa prawna kontraktów

Każda działalność łączy się z zawieraniem i realizacją umów, dlatego każdy przedsiębiorca ma z nimi styczność. Odpowiednie zaprojektowanie i zabezpieczenie przedsięwzięcia już na etapie przygotowania umowy pozwala znacznie ograniczyć ryzyko związane z jej realizacją i powstaniem sporów.

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie kontraktów w obrocie gospodarczym. Zajmujemy się:

 • przygotowaniem, opiniowaniem oraz negocjowaniem kontraktów w obrocie gospodarczym
 • sporządzaniem i opiniowaniem wzorców umownych, regulaminów i ogólnych warunków umowy czy sprzedaży,
 • przygotowaniem dokumentacji dla zabezpieczenia transakcji handlowych (m. in. gwarancje bankowe, weksle, przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastawy, hipoteki, poręczenia, itp.)
 • doradztwem w zakresie modyfikacji umów (przenoszenia praw i obowiązków, zmian podmiotowych i zakresu umów, bezpiecznego zakończenia umów).

Proces tworzenia umowy przebiega w następujących etapach:

 • Rozmowa z klientem na temat celu umowy, priorytetów w umowie, trybu jej realizacji oraz sposobu na zabezpieczenie jej wykonania.
 • Przygotowanie wstępnej wersji umowy.
 • Omówienie zapisów z klientem oraz wprowadzenie ewentualnych modyfikacji.
 • Omówienie sposobu prowadzenia negocjacji z kontrahentem/pracownikiem/klientem.
 • Pomoc z negocjacjach ostatecznej wersji umowy, jeżeli jest to konieczne.

W podobny sposób przebiega proces opiniowanie kontraktu:

 • Rozmowa z klientem na temat celu umowy, priorytetów w umowie, trybu jej realizacji oraz sposobu na zabezpieczenie jej wykonania.
 • Przygotowanie raportu z analizy, który wskazuje ryzyka związane z umową oraz propozycje zmiany zapisów.
 • Omówienie raportu z klientem oraz sposobu prowadzenia negocjacji.
 • Pomoc z negocjacjach ostatecznej wersji umowy, jeżeli jest to konieczne.

Specjalizacje w zakresie kontraktów:

 • umowy pracownicze – umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakty menadżerskie,
 • umowy dla sieci handlowych i dystrybucyjnych – czyli umowy komisowe, franchisingu, agencyjne,
 • umowy dotyczące spedycji, dostawy i transportu,
 • wdrożenia systemów IT – umowy z programistami, umowy z kontrahentami,
 • własność intelektualna – ochrona znaków towarowych, umowy licencyjne, korzystanie z praw autorskich,
 • salony samochodowe – m.in. umowy najmu, leasingu, sprzedaży, OWU,
 • rynek nieruchomości – umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa sprzedaży, umowa rezerwacyjna, umowa przedwstępna sprzedaży, umowa deweloperska,
 • agencje reklamowe – umowy na kampanie reklamowe, umowy na organizację imprez,
 • umowy na outsourcing usług,
 • deweloperzy – m. in. umowy sprzedaży, umowy o roboty budowlane, umowy deweloperska, umowa przedwstępna sprzedaży.

Napisz do nas

Nasza lokalizacja

Plac Solny 16, 50-062 Wrocław

Adres e-mail

biuro@conexus.pl

Telefon

+48 697 095 557