Obsługa korporacyjna

Kompleksowa obsługa korporacyjna spółek

Conexus zapewnia swoim klientom kompleksową obsługę korporacyjną. Pomagamy na każdy etapie „życia” spółki – zakładanie, przekształcenie, fuzja, likwidacja. Tworzymy dokumentację korporacyjną i pracowniczą.

Pomoc z naszej strony jest kompleksowa i dotyczy wszystkich etapów rejestracji działalności. Rozpoczynamy od doradztwa w wyborze najlepszej formy prawnej, przygotowaniu umowy spółki, sporządzenia wszystkich wymaganych do rejestracji dokumentów (uchwał i formularzy) kończąc na złożeniu wszystkich dokumentów we właściwym urzędzie lub sądzie rejestrowym. Pomagamy również w tworzeniu oddziałów przedsiębiorstwa.

Pomagamy w wyborze odpowiedniej struktury przedsiębiorstwa. Prowadzimy obsługę procesów tworzenia oddziałów. Doradzamy w procesie tworzenie holdingów, konsorcjów oraz grup kapitałowych. Przygotowujemy plan całego procesu oraz odpowiednie dokumenty, miedzy innymi umowy holdingowe czy umowy konsorcjum oraz założenia korporacyjne.

Zapewniamy kompleksową obsługę przekształcenia oraz bieżące doradztwo dotyczące funkcjonowania przekształconej spółki, bieżących spraw związanych z jej działalnością, a także doradztwo w zakresie spraw pracowniczych oraz ubezpieczeń społecznych. Fachowe doradztwo na każdym etapie transakcji: planowania i przygotowania całego procesu, jego realizacji, oraz zamknięcia.

Due diligence prawne czyli audyt prawny to usługa polegająca na kompleksowym badaniu stanu przedsiębiorstwa lub określonych aktywów (np. nieruchomości, struktury korporacyjnej, udziałów lub akcji), pozwalające na zidentyfikowanie ryzyk prawnych z nimi związanych oraz wskazanie sposobu postępowania z nimi. Audyt obejmuje m. in. sprawy pracownicze, dokumenty korporacyjne, kontrakty, gwarancje i ubezpieczenia, zezwolenia, koncesje i licencje, otoczenie prawne dotyczące działalności przedsiębiorstwa czy stan prawny składników majątku np. nieruchomości.

Wynikiem audytu jest raport obejmujący kompleksową informację o przedsiębiorstwie, wykaz ryzyk prawnych wraz z określeniem ich istotności, a także rekomendacje w zakresie postępowania z konkretnymi ryzykami.

Zapewniamy bieżące wsparcie w z działalności spółek:

  • opracowujemy wzory umów, statutów, regulaminów oraz opiniujemy dokumenty obejmujące wskazanie potencjalnych zagrożeń i propozycji korzystnych modyfikacji,
  • prowadzimy skuteczną windykację należności,
  • pomagamy  w uzyskaniu licencji, koncesji i zezwole,
  • czuwamy nad poprawnością i legalnością czynności wykonywanych przez ich organy, tj. zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy, zarządy, rady nadzorcze, jak również wspólników uprawnionych do reprezentacji i prowadzenia spraw spółek,
  • bieżąca obsługa prawna, w tym sporządzanie opinii prawnych.

Napisz do nas

Nasza lokalizacja

Plac Solny 16, 50-062 Wrocław

Adres e-mail

biuro@conexus.pl

Telefon

+48 697 095 557